Revisjon

Close
69 10 44 30
Man - Fre : 09:00 - 17:00

Revisjon

Revisjonens primære oppgave er å sikre at den finansielle informasjonen som gis til eiere, markedet og interessenter holder god kvalitet – uavhengig av virksomhetens størrelse eller marked. Regnskapet skal gi et riktig bilde av virksomheten. Da må man vurdere systemer, prosesser og lovverk etter fastsatte regler.

Det er lett å tro at revisjon handler om å revidere årsregnskapet. Men for Center Revisjon er det en kontinuerlig og løpende prosess. Vi besøker alle kunder minimum en til to ganger i året, noen ganger mer. Ved å snakke med de ansette på deres hjemmebane, får vi tak i den informasjonen du ikke klarer å lese ut av et regnskap.

Vi bidrar med skatte- og avgiftsrådgivning, og passer på at virksomheten holder seg innenfor lovrammene. Ta kontakt med oss for mer informasjon.