Årsregnskap

Et årsregnskap er en oversikt over virksomhetens resultat og økonomiske stilling etter et regnskapsår. Dette er virksomhetens offisielle regnskap.

Det skal utarbeides etter reglene i regnskapsloven med forskrifter og god regnskapsskikk. Årsregnskapet skal fastsettes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. Senest en måned etter at årsregnskapet er vedtatt av generalforsamlingen skal det sendes til regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Et komplett årsregnskap skal inneholde følgende:

  • resultatregnskap (driftsinntekter, driftskostnader, finansinntekter og finanskostnader)
  • balanse (eiendeler, gjeld og egenkapital)
  • noter (forklaring til ulike poster i regnskapet)
  • eventuelt kontantstrømoppstilling (oversikt over kontantstrøm i selskapet)
  • styrets årsberetning (kort rapport fra styret, hvor de redegjør for årets drift, finansiell stilling, fortsatt drift og så videre)

Overlat dette til våre dyktige medarbeidere, vi sørger for at årsregnskapet er i orden.

Tjenester

Finner du ikke det du trenger?

Om det er noe vi kan hjelpe deg med utover hva du finner på våre nettsider, eller om det er noe vi mangler, ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!