Rådgivning skatt, regnskap og eiendom

Rådgivning skatt, regnskap og eiendom

Skatter og avgifter

Det er kontinuerlige endringer i lovgivningen. Det er et komplekst område som krever at en er løpende oppdatert. Vi hjelper virksomheter med å forstå dette regelverket, og at de implementer dette. Vi gir råd om hvordan de skal tilpasse seg for å komme best mulig ut, ikke minst innenfor planlegging og skattetilpasning.

Regnskap

Det hender ofte at vi lærer opp virksomheter til å føre regnskap. Selv om vi er revisorer, og ikke regnskapsførere, bistår vi dem som har behov for det. Vi hjelper også til med rapporteringer, for eksempel til bank, styre, offentlige myndigheter og eksterne eiere.

Eiendom

Et viktig område for Center Revisjon er rådgivning innen drift og forvaltning av eiendom. Ofte dreier våre råd seg om investeringsvalg, skattetilpasning og momsproblematikk. Det sistnevnte er et minefelt innenfor næringseiendom. Vi kan bistå i forretningsmessige møter med bank, leietaker, investorer etc.

Ta oss med på ditt lag, vi kan være din 12. mann.

Tjenester

Finner du ikke det du trenger?

Om det er noe vi kan hjelpe deg med utover hva du finner på våre nettsider, eller om det er noe vi mangler, ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!