Samvirkeforetak

Samvirkeforetak

Et samvirke er en annen måte å drive en virksomhet på enn for eksempel et aksjeselskap. Kort sagt eies og styres et samvirkeforetak av brukerne/medlemmene. Foretaket skal fremme medlemmenes interesser ved at de deltar i foretakets virksomhet enten som forbrukere eller leverandører, eller på andre måter. Det er som oftest små og mellomstore samvirkeforetak som har behov for bistand.

Eksempler på hva vi kan bistå med:

  • Skatte- og avgiftsrådgivning
  • Revisjon
  • Oppstart av foretaket
  • Gjennomføring av års- og medlemsmøter
  • Strategi og veivalg
  • Avslutning og avleggelse av årsregnskap
  • Generell rådgivning

Vi har mange års erfaring med å råde samvirkeforetak.
Ta kontakt med oss om du trenger veiledning.

Tjenester

Finner du ikke det du trenger?

Om det er noe vi kan hjelpe deg med utover hva du finner på våre nettsider, eller om det er noe vi mangler, ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!