Revisjon

Revisjonens primære oppgave er å sikre at den finansielle informasjonen som gis til eiere, markedet og interessenter holder god kvalitet – uavhengig av virksomhetens størrelse eller marked. Regnskapet skal gi et riktig bilde av virksomheten. Da må man vurdere systemer, prosesser og lovverk etter fastsatte regler.

Det er lett å tro at revisjon handler om å revidere årsregnskapet. Men for Center Revisjon er det en kontinuerlig og løpende prosess. Vi besøker alle kunder minimum en til to ganger i året, noen ganger mer. Ved å snakke med de ansatte på deres hjemmebane, får vi tak i den informasjonen du ikke klarer å lese ut av et regnskap.

Vi bidrar med skatte- og avgiftsrådgivning, og passer på at virksomheten holder seg innenfor lovrammene. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Tjenester

Finner du ikke det du trenger?

Om det er noe vi kan hjelpe deg med utover hva du finner på våre nettsider, eller om det er noe vi mangler, ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!