Bærekraft

Bærekraft, mer enn bare klima! 

I tråd med FN sine bærekraftmål har EU utarbeidet et bærekraftdirektiv kalt CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og et standardregelverk for hvordan bedrifter rapporterer ens bærekraftige utvikling kalt ESRS (European Sustainability Reporting Standards). 

En bærekraftig utvikling omhandler mer enn bare klima, og lovgivningen relatert til bærekraftrapporteringen stiller vesentlig strengere krav som påvirker flere forhold til din bedrift. Bærekraftrapportering defineres som ESG-rapportering, og hvordan en bedrift klassifiseres som bærekraftig påvirkes av sammenhengen mellom tre forhold:

 • Klima og miljø (E)
 • Sosiale forhold (S)
 • Økonomi og virksomhetsstyring (G) 

Forholdene kan være krevende å identifisere, og vi i Center Revisjon kan hjelpe deg og din bedrift med nettopp dette. Vi hjelper deg med å navigere og kartlegge de ulike kravene som bærekraftdirektivet CSRD utvider, slik at vi sammen bidrar til en helhetlig bærekraftig utvikling og lønnsom drift. Tabellen under klassifiserer noen faktorer som påvirker rapporteringsforholdene (ESG).

Klima og miljø (E)
 • Klimaendring- og risiko
 • Klimagassutslipp
 • Elektrifisering
 • Avfall og forurensning
 • Biologisk mangfold
 • Sirkulær økonomi
Sosiale forhold (S)
 • En rettferdig omstilling
 • Lokalsamfunn
 • Helse, miljø og sikkerhet
 • Likestilling
 • Mangfold og inkludering
 • Arbeidsmiljø og ansattforhold
 • Opplæring og utdanning
Økonomi og
virksomhetsstyring (G)
 • Anti-hvitvasking
 • Redusere korrupsjon
 • Personvern
 • Skatt
 • Bevisstheten rundt omfanget av innkjøp

Bærekrafttjenester vi hjelper deg med

 • Valg og tilpasning av rapporteringsrammeverket for bærekraft
 • Uavhengig tredjepartsverifikasjon av din ESG-rapportering
 • Kartlegging og analyse av hvilke rapporteringskrav CSRD stiller din bedrift
Revisor­medarbeider / Bærekrafts­analytiker
+47 902 51 644
Statsautorisert revisor
+47 993 68 743
Statsautorisert revisor
+47 977 61 113

Tjenester

Finner du ikke det du trenger?

Om det er noe vi kan hjelpe deg med utover hva du finner på våre nettsider, eller om det er noe vi mangler, ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne!